OVERDEKT PODIUM

Nuttige vloeroppervlakte 8m x 6m

hoogte voorkant 4,85m | hoogte achterkant 4,50m

hoogte podiumvloer 0.80m of 1,00m

Enkel overkapping 949euro

Overkapping + podiumvloer 1350euro.